aktiesite.se
aktiesite.se

Fastigheter

Här hittar du artiklar som berör fastigheter såsom bostadslån, fastighetsvärdering, inteckningar, energi och bostadsförsäkringar.

Tomträtt och ofri grund

En tomträtt är en besittningsrätt till mark. En tomträtt innebär att man hyr mark från staten eller kommunen. ...

Topplån

Topplån är den del av ett fastighetslån som inte motsvaras av värdet på pantbrev i fastigheten, lån utan säkerhet. Topplån tas till en högre ränta än bottenlån i och med att det inte finns säkerhet i ...

Varmvattenberedare

En varmvattenberedare skall värma vatten och hålla vatten i en jämn temperatur i en fastighet. En varmvattenberedare värmer vatten till dusch, disk och tvättmaskin. ...

Ved och pellets för uppvärmning

Det är relativt billigt att värma upp en fastighet med ved och pellets om man jämför med andra uppvärmningsalternativ. ...

värmepump till fastighet

En värmepump är en pump som utvinner värme från luft, vatten, jord eller berg. En värmepump kan installeras till de flesta fastigheter. ...

[Sida 4 av 4]
Nästa