aktiesite.se
aktiesite.se

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning innebär att en person eller ett företag investerar pengar åt andra personer och företag. Kapitalförvaltning bedrivs på professionell basis och de som arbetar med kapitalförvaltning kallas för kapitalförvaltare.

En kapitalförvaltare tar ut en avgift på avkastningen. En kapitalförvaltare kan också ta ut fasta avgifter för det arbete de utför. Kapitalförvaltare har möjlighet att sprida risker bättre än en vanlig privatperson samtidigt som de har bättre kunskaper om kapitalmarknaderna.

En fondförvaltare håller på med kapitalförvaltning. En fondförvaltare säljer fondandelar i en fond. Med hjälp av det kapital som finns i denna fond kan en fondförvaltare köpa räntepapper, aktier och optioner. Det finns många olika typer av fonder med olika inriktningar. En fond har fondandelar, dessa fondandelar kan köpas och säljas via en fondförvaltare. Banker är oftast fondförvaltare. När värdet i en fond ökar så stiger värdet på fondandelarna.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
kapitalförvaltning, kapitalförvaltare, fondförvaltare, fond