aktiesite.se
aktiesite.se

Penningmarknaden

Penningmarknaden är en räntemarknad med värdepapper som har löptider understigande ett år. På penningmarknaden handlar man med diskonteringsinstrument, vilket innebär att skuldebrev emitteras till underkurs jämfört med det nominella belopp som fås vid löptidens slut.

En penningmarknad utbjuder värdepapper som får sitt värde från ränta. På penningmarknaden handlas det med statsskuldväxlar och certifikat. Penningmarknaden används för statens upplåning, bankernas upplåning och företags upplåning. På en räntemarknad är det säkert att investera sina pengar och man får en garanterad avkastning. På en penningmarknad är det mindre säkert att investera i värdepapper som ges ut av företag. På penningmarknaden används standardiserad instrument vilket underlättar handel och prissättning.På en penningmarknad anges räntorna som enkla årsräntor, vilket innebär att räntan för ett halvår är hälften av den här årsräntan.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
penningmarknaden, räntemarknaden, finansiella marknader