aktiesite.se
aktiesite.se

Obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden är en marknad för långa räntepapper. På obligationsmarknaden handlar man med räntepapper som har löptider på mer än 2 år.

De flesta obligationer som ges ut på obligationsmarknaden är obligationer av rak typ (kupongobligationer). På obligationsmarknaden emitteras obligationer av riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker och företag. Obligationsmarknaden är en andrahandhandsmarknad för långa värdepapper. Obligationerna på obligationsmarknaden är standardiserade för att handel skall underlättas.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
obligationsmarknaden, finansiella marknader