aktiesite.se
aktiesite.se

Nyemission, fondemission och split

Ett företag kan ta in mer pengar från aktieägarna genom att emittera nya aktier i en nyemission. I en nyemission ger man ut nya aktier som nya eller befintliga aktieägare kan teckna sig för.

En nyemission ökar ett företags aktiekapital med det nominella värdet per aktie (kvotvärdet) och antalet aktier som tecknas i en nyemission. Överskjutande del sätts av i en överkursfond.

Företag kan även göra en fondemission för att konsolidera verksamheten och öka på aktiekapitalet. I en fondemission tillskjuts inte något nytt kapital till företaget. I en fondemission flyttas bara pengar över till aktiekapitalet från övrigt eget kapital. I en fondemission ökar antalet aktier i företaget och befintliga aktieägare får nya aktier.

Företag kan också göra en split för sina aktier. Det kan vara en vanlig split eller en omvänd split. Aktier handlas i handelsposter. En handelspost kan vara 200 stycken aktier. När aktiekursen har ökat mycket i värde kan det bli väldigt dyrt att köpa en handelspost. Ett företag kan då göra en split för att det skall bli billigare att köpa en handelspost.

När ett företag gör en split ger det ut fler aktier, en split på 2:1 betyder att aktieägarna får 2 nya aktier för en gammal aktie. När man får fler aktier blir värdet per aktie lägre och aktiekursen i det här fallet med en split på 2:1 skulle halvera aktiekursen. Vid en omvänd split är det tvärtom, det blir mindre antal aktier, då ökar värdet per aktie och aktiekursen ökar.

Vid emissioner så anger man förhållandet mellan nya aktier och gamla aktier genom att först skriva antalet nya aktier, ett kolon och sedan antalet gamla aktier. En nyemission på 2:1 ger vid handen att en aktieägare har rätt att teckna 2 nya aktier för en gammal. En fondemission på 2:1 ger vid handen att en aktieägare har rätt att teckna 2 nya aktier för en gammal. En split på 2:1 ger vid handen att en aktieägare får 2 nya aktier i utbyte mot en gammal aktie.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
nyemission, fondemission, split, handelspost