aktiesite.se
aktiesite.se

Effektiv marknad

En effektiv marknad är en marknad där priserna avspeglar all tillgänglig information som finns. Effektiva marknader finns det få av av om det ens finns några effektiva marknader.

Förutsättningar för en effektiv marknad är att all information finns tillgänglig utan kostnad och att den här informationen korrekt avspeglas i priserna. Aktörerna måste vara rationella för att det skall vara en effektiv marknad.

På en effektiv marknad lönar det sig inte att bedriva insiderhandel. Med insiderhandel menas att det finns aktörer på en marknad som har mer information än andra aktörer. På effektiva marknader går det inte att göra riskfria vinster. För att skapa en någorlunda effektiv marknad kan man förbjuda insiderhandel, då har alla aktörer som handlar på en marknad förhoppningsvis samma information.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
effektiv marknad, effektiva marknader, insiderhandel