aktiesite.se
aktiesite.se

Depositmarknaden

Depositmarknaden är en kapitalmarknad som inte har några värdepapper. På en depositmarknad ingår aktörer avtal med varandra som inte går att säljas vidare, enkla skuldebrev.

På depositmarknaden handlar aktörerna med pengar och kurserna anges som räntor. På depositmarknaden är köpräntan lägre än säljräntan. Säljaren på en depositmarknad vill låna ut pengar och köparen vill låna pengar vilket förklarar varför köpräntan är lägre än säljräntan.

De avtal som ingås på depositmarknaden kallas för depositioner och är räntebärande lån. På depositmarknaden förekommer löptider på mellan en dag och ett år och löptiden görs upp mellan köpare och säljare. De största aktörerna på depositmarknaden är bankerna.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
depositmarknaden, finansiella marknader