aktiesite.se
aktiesite.se

Elliots vågteori

Elliots vågteori är en metod inom den tekniska analysen som har fått sitt namn av Ralph Elliot Nelson som utvecklade denna teori under slutet av 1930-talet.

Elliots vågteori utgår ifrån antagandet att aktiekurser likt allt annat i naturen rör sig i väl definierade vågor. I Elliots vågteori sägs aktiekursen i alla trender röra sig i ett förutbestämt mönster med en dominant trend i fem vågor (1-5) och en korrigerande trend i tre vågor (A-C). Det vågmönster som innefattas i Elliots vågteori sägs uppstå i alla trender, långa trender som korta trender.

I Elliots vågteori identifieras vågorna även utifrån vilken trend de tillhör och det finns totalt 9 storlekar på vågor utefter vilken trend de tillhör, från stor supercykel till delminut. Elliots vågteori sägs även vara konsistent med fibonacci´s talserie och det gyllene snittet. Elliots vågteori används för att förutse aktiekursutvecklingen utifrån det fördefinierade vågmönstret och fibonaccis talserie.

Elliots vågteori
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
elliots vågteori, ralph elliot nelson, teknisk analys