aktiesite.se
aktiesite.se

Teknisk analys

Den här kategorin berör teknisk analys och de olika tekniker som används för att generera köp- och säljsignaler inom området för teknisk analys.

Fallande kil

Fallande kil är en omslagsformation som bildas i en nedåtgående trend. En fallande kil bildas med successivt fallande volym. En fallande kil formeras genom att skillnaden mellan bottennivåerna och top ...

Fibonnaci analys

Fibonnaci analys är en analysmetod inom området för teknisk analys. Fibonacci är en tal-serie som upptäcktes av Leonardo Fibonacci under 1200-talet. Fibonacci är en talserie som beskriver tillväxt i n ...

Gann-analys

Gann-analys är en analysmetod inom området för teknisk analys som har fått sitt namn efter William Delbert Gann. William Delbert Gann tillämpade Gann-analys för sin aktiehandel under tidigt 1900-tal o ...

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är en teknisk indikator för att identifiera trenden och för att generera köp- och säljsignaler. Glidande medelvärde kan beräknas för olika tidsperioder, glidande medelvärde kan ber ...

Historisk volatilitet

Historisk volatilitet är en teknisk indikator för att identifiera när en period av låg volatilitet övergår till en period med hög volatilitet. Historisk volatilitet innebär att man jämför 6-dagars vol ...

Huvud skuldra formation

Huvud skuldra formationen är en omslagsformation som bildas i en uppåtgående trend. En huvud skuldra formation består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra. I en huvud skuldra formation ...

Key Reversal Day

Key Reversal Day är en signal som ges i en botten pivot eller en topp pivot. En Key Reversal Day i botten pivot innebär att dagens lägsta aktiekurs är lägre än föregående dags lägsta aktiekurs och att ...

Konsolidering

Konsolidering innebär att aktiekursen rör sig i sidled. En aktiekurs i konsolidering går varken uppåt eller nedåt. En konsolidering innebär att det råder jämvikt mellan utbud och efterfrågan på aktien ...

Konsolideringsformationer

Konsolideringsformationer är formationer eller mönster som bildas i en konsolideringsfas. I en konsolideringsfas utvecklas aktiekursen i sidled. Konsolideringsformationer bildas i konsolideringsfaser ...

Kortsiktig kil

En kortsiktig kil är en konsolideringsformation och uppstår i både uppåtgående och nedåtgående trender. En kortsiktig kil bildas efter en snabb och stor uppgång eller nedgång och utgör en kortsiktig r ...

[Sida 2 av 7]