aktiesite.se
aktiesite.se

Teknisk analys

Den här kategorin berör teknisk analys och de olika tekniker som används för att generera köp- och säljsignaler inom området för teknisk analys.

MACD

MACD är en metod för generera köpsignaler och säljsignaler för aktier. MACD bygger på exponentiellt glidande medelvärde. I metoden för MACD finns det två olika linjer en som kallas för MACD och en ann ...

Momentum

Momentum är en momentumindikator som mäter hur långt ifrån jämviktsnivån en aktiekurs är. Momentum beräknas som skillnaden mellan kursnoteringar under två tillfällen, exempelvis dagens kurs minus kurs ...

Momentumindikatorer

Momentumindikatorer är tekniska indikatorer som mäter hastigheten i aktiers kursutveckling. Momentumindikatorer används för att identifiera överreaktioner på aktiemarknaden. Överreaktioner innebär att ...

Motstånd och stöd

Motstånd och stöd är viktiga begrepp inom den tekniska analysen. Ett motstånd är en horisontell trendlinje dragen från aktiekurstoppar som en aktiekurs har studsat tillbaka mot ett flertal gånger. En ...

Omslagsformationer

Omslagsformationer är formationer som bildas vid ett trendbrott. Omslagsformationer ger indikationer om omslag i den rådande trenden. Om man identifierar omslagsformationer kan detta ge upphov till kö ...

Omvänd huvud skuldra formation

Omvänd huvud skuldra formation är en omslagsformation som bildas i en nedåtgående trend. En omvänd huvud skuldra formation består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra vilka är upp och n ...

On Balance Volume

On Balance Volume är en teknisk indikator i teknisk analys som tar hänsyn till både volym och aktiekurs. On Balance Volume är ett värde som beräknas genom att addera volymen för de dagar då aktiekurse ...

One Day Reversal

One Day Reversal är en signal som ges i en botten pivot eller en topp pivot. En One Day Reversal består av en stapel. En One Day Reversal i botten pivot innebär att dagens stängningskurs är i de övre ...

Pattern Gap

Pattern Gap är en signal som ges i en botten pivot eller en topp pivot. Pattern Gap i botten pivot innebär att: 1. Dagens stängningskurs är i de övre 50% av stapeln 2. Att dagens stängningskurs är i d ...

Pivot

Pivoter är lokala toppar eller bottnar i en aktiekurs. Pivoter är viktiga att identifiera när man sysslar med teknisk analys. Det är mellan pivoter som man drar trendlinjer. En trendlinje för en stiga ...

[Sida 3 av 7]