aktiesite.se
aktiesite.se

Arbetslöshet

Arbetslöshet är ett av de stora problemen inom nationalekonomin. Arbetslöshet definieras som den andel av arbetskraften, i arbetsför ålder (mellan 16 och 64), som inte har någon sysselsättning.

Arbetskraften består av personer som är sysselsatta respektive arbetslösa. Personer som inte vill eller inte kan arbeta tillhör inte arbetskraften. Arbetslöshet är ett problem eftersom det medför produktionsbortfall, leder till att humankapital förstörs, skapar sociala problem och medför hälsoproblem. Man brukar dela in arbetslösheten i olika typer eller kategorier för att bättre förstå orsaken till arbetslöshet.

Konjunkturarbetslöshet
Konjunkturarbetslöshet är tillfällig och beror på en allmän lågkonjunktur i ekonomin. Konjunkturarbetslösheten hade kunnat undvikas/minskas om lönenivåerna varit fullständigt rörliga. Om lönenivån snabbt hade kunnat sänkas vid en lågkonjunktur så hade man rent teoretiskt kunna undvika eller minska arbetslösheten.

Friktionsarbetslöshet
Friktionsarbetslöshet är arbetslöshet som uppstår på grund av att arbetstagare byter jobb. Den här typen av arbetslöshet är bara tillfällig och svår att eliminiera. Säsongsarbetslöshet är en undertyp av friktionsarbetslöshet. Säsongsarbetslöshet är tillfällig och beror på att produktionen är säsongskänslig.

Strukturarbetslöshet
Strukturarbetslöshet är den allvarligaste formen av arbetslöshet. Den här arbetslöshetstypen beror på att strukturen i samhället är fel. Strukturarbetslöshet kan vara att det är dålig matchning mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet på arbetskraft. Matchningsbristen kan bero på ett kompetensgap eller ett geografiskt gap.
Uppdaterad
2014-10-16
Dela innehåll
Taggar
arbetslöshet, former av arbetslöshet, makroteori, nationalekonomi