aktiesite.se
aktiesite.se

Arbetslöshetsgap

Arbetslöshetsgap är ett viktigt begrepp inom finanspolitiken. Med ett arbetslöshetsgap menas att bruttonationalprodukten är lägre än vad den borde vara för att landet skall kunna nå full sysselsättning.

Ett arbetslöshetsgap visar på hur mycket efterfrågan behöver öka för att ett land skall nå full sysselsättning. Finanspolitiken skall försöka minska ett arbetslöshetsgap för att nå målet om full sysselsättning. Inom finanspolitiken kan man öka de offentliga utgifterna som utgör endogena (ej beroende av BNP) tillskott till det ekonomiska kretsloppet.

En ökning av de offentliga utgifterna ger upphov till multiplikatoreffekter vilket innebär att efterfrågan ökar mer än den offentliga utgiftsökningen. Inom finanspolitiken kan också skatterna sänkas för att öka efterfrågan i ekonomin, skatterna är exogena (beroende av BNP) läckage. En skattesänkning kommer att öka multiplikatoreffekterna i ekonomin.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
arbetslöshetsgap, makroteori, nationalekonomi