aktiesite.se
aktiesite.se

Slumpmässig variation

Slumpmässig variation är ett begrepp inom statistisk processtyrning. Slumpmässig variation är slumpmässig till sin natur och kan inte elimineras om man inte förändrar stora delar av processen.

Slumpmässig variation bör identifieras för en process då försök att minska den slumpmässiga variationen oftast inte är ekonomiskt försvarbart.
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
slumpmässig variation, statistik