aktiesite.se
aktiesite.se

Allmänregeln om multiplikation

Allmänregeln om multiplikation är en metod för att beräkna sannolikheten för att två på varandra följande händelser som är beroende av varandra inträffar.

Allmänregeln om multiplikation tar hänsyn till beroende sannolikhet. Beroende sannolikhet är sannolikheten att en händelse inträffar givet att en annan händelse redan har inträffat. Allmänregeln om multiplikation stipulerar att sannolikheten för att två följande händelser inträffar är sannolikheten för att händelse 1 inträffar multiplicerat med sannolikheten för att händelse 2 inträffar givet att händelse 1 redan har inträffat.

Allmänregeln om multiplikation:
P(1 och 2) = P(1) * P(2 | 1)

där:
P = Sannolikhet
| = Givet att

Exempel på beroende händelser är att få ett viss valör i en kortlek vid två kortdragningar utan återläggning. Sannolikheten för att dra ett hjärter och därefter ett till hjärter från en kortlek utan återläggning är cirka 5,9% ((13/52) * (12/51)). Vi antar alltså att vi drar ett hjärter i första händelsen och därför finns det färre hjärter i kortleken vid den andra kortdragningen.
Uppdaterad
2013-04-30
Dela innehåll
Taggar
allmänregeln om multiplikation, beroende sannolikhet, statistik