aktiesite.se
aktiesite.se

Allmänregeln om addition

Allmänregeln om addition är en regel för sannolikhetsberäkningar som inte kräver att händelser är ömsesidigt uteslutande. I allmänregeln om addition introduceras begreppet samtidig sannolikhet.

Samtidig sannolikhet är sannolikheten för att två händelser inträffar samtidigt. Allmänregeln om addition kombinerar händelser som inte är ömsesidigt uteslutande, händelser som kan inträffa samtidigt. Sannolikheten för att händelse 1 "eller" 2 inträffar är sannolikheten för att händelse 1 inträffar plus sannolikheten för att händelse 2 inträffar minus sannolikheten för att händelse 1 och 2 inträffar samtidigt.

Allmänregeln om addition:
P(1 eller 2) = P(1) + P(2) - P(1 och 2)

där:
P = Sannolikhet
Uppdaterad
2013-04-30
Dela innehåll
Taggar
allmänregeln om addition, statistik