aktiesite.se
aktiesite.se

Styrdiagram

Ett styrdiagram ger varningssignaler när urskiljbara orsaker till variation har uppstått i processen. Styrdiagram är användbara för att upptäcka förändringar i förutsättningarna för en process. Ett styrdiagram är betydelsefullt för kvalitetsarbetet eftersom det är viktigt att veta när förändringar har skett i en process så att man kan identifiera och åtgärda orsakerna till förändringarna innan ett stort antal felaktiga enheter kommer ut från processen. Styrdiagram använder konceptet för hypotestestning, när nollhypotesen förkastas är processen ur kontroll. Ett styrdiagram behöver ett övergripande medelvärde och styrgränser. Data för ett styrdiagram samlas in genom urval vid olika tidpunkter, varje punkt i ett styrdiagram motsvaras av ett urval som har gjorts vid en tidpunkt.

Styrdiagram för medelvärde
Ett styrdiagram för medelvärde visar varje urvals medelvärde som en punkt i diagrammet. Om punkterna för urvalens medelvärde befinner sig inom styrgränserna så anses processen var under kontroll. Om ett urval har ett medelvärde som överstiger den övre styrgränsen så är processen ur kontroll.

Övergripande medelvärde:

Summa(Medelvärde för undergrupper/antalet urvalsmedelvärden)

Övre styrgräns:

UCL = µm + A2*Rm

där:
µm = Medelvärdet av urvalsmedelvärden (Övergripande medelvärde)
A2 = En konstant som hämtas från en tabell för styrdiagram utifrån storleken på urvalet i varje urval, n.
Rm = Medelvärdet av variationsbredden för alla urval, (∑R/k).
R = Variationsbredden, högsta värdet minus lägsta värdet i ett urval.
k = Antalet urval för styrdiagrammet.

Undre styrgräns:

LCL = µm - A2*Rm

där:
µm = Medelvärdet av urvalsmedelvärden (Övergripande medelvärde)
A2 = En konstant som hämtas från en tabell för styrdiagram utifrån storleken på urvalet i varje urval, n.
Rm = Medelvärdet av variationsbredden för alla urval, (∑R/k).
R = Variationsbredden, högsta värdet minus lägsta värdet i ett urval.
k = Antalet urval för styrdiagrammet.

Styrdiagram för variation
Ett styrdiagram för variation visar varje urvals variationsbredd som en punkt i diagrammet. Om punkterna för variationsbredd befinner sig inom den övre och den undre styrgränsen så anses processen vara i kontroll. Om ett urval har ett medelvärde för variationsbredd som överstiger den övre styrgränsen så är processen ur kontroll.

Övergripande variationsmedelvärde:

Rm = ∑R/k

där:
∑ = Summa
R = Variationsbredden för varje urval, högsta värdet minus lägsta värdet.
k = Antalet urval

Övre styrgräns:

UCL = D4 * Rm

där:
D4 = En konstant som hämtas från en tabell för styrdiagram utifrån storleken på urvalet i varje urval, n.
Rm = Medelvärdet av variationsbredden för alla urval, (∑R/k).
k = Antalet urval för styrdiagrammet.

Undre styrgräns:

LCL = D3 * Rm

där:
D3 = En konstant som hämtas från en tabell för styrdiagram utifrån storleken på urvalet i varje urval, n.
Rm = Medelvärdet av variationsbredden för alla urval, (∑R/k).
k = Antalet urval för styrdiagrammet.
Exempel på urvalsdata för statistisk processtyrning:

Vikt för chipspåsar

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
styrdiagram, statistik