aktiesite.se
aktiesite.se

Chi-2

Chi-2 är en sannolikhetsfördelning som kan användas för hypotestestning på datanivåerna nominaldata och ordinaldata.

Chi-2 benämns som X^2 och är en sannolikhetsfördelning för icke parametriska test eller fördelningsfria test. Chi-2 test är helt fritt från antaganden, en fördelning behöver inte vara normalfördelad för att vi skall kunna genomför en hypotestestning med Chi-2. Chi-2 test är också enkla att genomföra och innebär ganska enkla beräkningar. Med Chi-2 test kan vi utföra hypotestestning på datanivåerna nominaldata och ordinaldata utan att populationen behöver vara normalfördelad.

Egenskaper för Chi-2 fördelningen:
1. Chi-2 är aldrig negativt, det här beror på att differensen kvadreras.
2. Den finns en familj av Chi-2 fördelningar. Chi-2 fördelningen beror på signifikansnivån och antalet frihetsgrader.
3. Chi-2 fördelningen är positivt sned. Chi-2 fördelningen närmar sig normalfördelningen när antalet frihetsgrader ökar.

Begränsningar med Chi-2
Om det är en väldigt liten förväntad frekvens i en cell för en Chi-2 test kan en hypotestest ge felaktiga slutsatser.

1. Om det bara är två celler skall den förväntade frekvensen vara minst 5 i varje cell.
2. Om det är mer än två celler skall Chi-2 inte användas om mer än 20% av cellerna har förväntade frekvenser om mindre än 5.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad
2013-04-30
Dela innehåll
Taggar
chi-2, x^2, chi 2 fördelningen, statistik