aktiesite.se
aktiesite.se

Binomial sannolikhetsfördelning

Binomial sannolikhetsfördelning är en diskret sannolikhetsfördelning. I en binomial sannolikhetsfördelning finns det bara två möjliga utfall för ett experiment.

Utfall i en binomial sannolikhetsfördelning kan vara ja eller nej. Utfallen i en binomial sannolikhetsfördelning är ömsesidigt uteslutande, ett svar måste vara ja eller nej, det kan inte vara båda. I en binomial sannolikhetsfördelning kommer resultatet för den slumpmässiga variabeln från räkning. I en binomial sannolikhetsfördelning brukar man klassificera de två utfallen som lyckat eller misslyckat.

Egenskaper för en binomial sannolikhetsfördelning:
1. Ett utfall i ett experiment klassificeras i en av två ömsesidigt uteslutande kategorier, lyckat eller misslyckat.
2. Vi räknar antalet lyckanden i ett fastställt antal försök.
3. Sannolikheten för lyckat är lika stor i varje försök.
4. Varje försök är oberoende av andra försök.

För att skapa en binomial sannolikhetsfördelning används antalet försök och sannolikheten för lyckat försök. Sannolikheten för ett visst antal lyckade försök givet ett visst antal försök beräknas enligt nedanstående formel:

Binomial sannolikhetsfördelning:
nCx*Pi^x*(1-Pi)^n-x

där:
C = Antalet kombinationer
Pi = Sannolikheten för lyckat försök
n = Antalet försök
x = Antalet lyckade försök

Om sannolikheten för ett lyckat försök är 0,5 och vi genomför 6 stycken försök så är sannolikheten för att vi får exakt ett lyckat försök lika med 0,094 (6C1*0,5^1*(1-0,5)^6-1). Sannolikheten för att vi får minst ett lyckat försök är förstås större och är lika med 0,985 eller 98,5%. Det finns tabeller att tillgå för binomial sannolikhetsfördelning, då kan man få fram sannolikheter utifrån Pi och n.

Medelvärde för binomial sannolikhetsfördelning:
n*Pi

där:
Pi = Sannolikheten för lyckat försök
n = Antalet försök

Varians för binomial sannolikhetsfördelning:
n*Pi*(1-Pi)

där:
Pi = Sannolikheten för lyckat försök
n = Antalet försök

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad
2013-04-30
Dela innehåll
Taggar
binomial sannolikhetsfördelning, binomialfördelning, statistik