aktiesite.se
aktiesite.se

Antaganden för multipel linjär regression

Det finns ett antal antaganden för multipel linjär regression som beskrivs nedan. Vi måste identifiera de antaganden som finns för multipel linjär regression eftersom icke uppfyllda antaganden kan leda till förvrängda resultat. Alla antaganden behöver dock inte vara uppfyllda alltid.

Antaganden för multipel linjär regression:
1. De oberoende variablerna och den beroende variabeln har ett linjärt samband.
2. Den beroende variabeln är kontinuerlig och är minst intervalldata.
3. Variationen i skillnaderna mellan skattat Y och verkligt Y är samma för alla värden på Y.
4. Residualerna, Y-Y', är normalfördelade och har ett medelvärde om 0.
5. Successiva observationer av den beroende variabeln är okorrelerade. Om detta inte är fallet har vi autokorrelation.
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
antaganden för multipel linjär regression, statistik