aktiesite.se
aktiesite.se

Antaganden för linjär regression

Det finns ett antal antaganden för linjär regression som beskrivs nedan. Vi måste identifiera de antaganden som finns för linjär regression eftersom icke uppfyllda antaganden kan leda till förvrängda resultat.

Antaganden för linjär regression:
1. För varje X-värde finns det en grupp av Y-värden och dessa Y-värden är normalfördelade.
2. Alla medelvärden för grupper av Y-värden ligger på regressionslinjen.
3. Standardavvikelsen för alla normalfördelade grupper av Y-värden är lika.
4. Y-värden är statistiskt oberoende, Y-värden som beror på ett X-värde beror inte på ett Y-värde för ett annat X-värde.
Uppdaterad
2013-05-01
Dela innehåll
Taggar
antaganden för linjär regression, statistik