aktiesite.se
aktiesite.se

ANOVA för multipel regression

En ANOVA tabell för multipel regression skapas när man utför multipel regressionsanalys i datorprogram. En ANOVA tabell för multipel regression visar på den totala variationen och dess uppdelning i förklarad variation och oförklarad slumpmässig variation.

I en ANOVA tabell för multipel regression beräknas ett F-värde som gör att man kan testa huruvida regressionsekvationen är rimlig eller ej.

ANOVA för multipel regression:

ANOVA multipel regression

Utifrån en ANOVA tabell för multipel regression kan man beräkna förklaringsgraden och standardfelet.

Förklaringsgrad = SSR/SS Totalt
Standardfel = ROT(SSE/(n-(k+1)))
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
anova för multipel regression, statistik