aktiesite.se
aktiesite.se

ANOVA individuella skillnader

Ett ANOVA-test innebär att vi vill avgöra huruvida flera medelvärden kommer från samma population eller från olika populationer. Om vi har kommit fram till att medelvärdena skiljer sig åt i ett ANOVA-test kan vi vara intresserade av att veta vilka medelvärden som skiljer sig åt.

Vi kan studera individuella skillnader mellan olika medelvärden för att nå en slutsats om vilka medelvärden som skiljer sig åt. Vi kan använda oss av t-fördelningen och skapa ett konfidensintervall för skillnaden mellan två medelvärden för att studera skillnaden mellan medelvärden. Ett konfidensintervall skapas med hjälp av MSE som vi får fram från ett ANOVA-test. Om beräknat konfidensintervall innehåller siffran 0 så innebär det att de två jämförda medelvärdena inte skiljer sig åt. Om beräknat konfidensintervall inte innehåller siffran 0 så innebär det att de två jämförda medelvärdena skiljer sig åt. Om skillnaden kan vara noll fastställer vi att det inte är någon skillnad, om skillnaden inte kan vara 0 så fastställer vi att det finns en skillnad.

Konfidensintervall för individuella skillnader:

(X1-X2) +/- t * ROT(MSE*((1/n1)+(1/n2)))

där:
X = Medelvärde för urval 1 och 2
t = t-värdet, antalet frihetsgrader bestäms av (n-k), k = antalet grupper
MSE = Hämtas från ANOVA-tabell
n = Storleken på urvalet i urval 1 och 2<
ROT = Kvadratroten
Uppdaterad
2013-04-30
Dela innehåll
Taggar
anova individuella skillnader, statistik