aktiesite.se
aktiesite.se

Analys av varianser (ANOVA)

Analys av varianser är en metod för att jämföra tre eller flera medelvärden från urval för att avgöra om de kommer från likadana populationer. Vid analys av varianser används F-fördelningen.

Analys av varianser gjordes från början främst i jordbruk. Analys av varianser förutsätter följande:

1. Populationerna skall vara normalfördelade.
2. Populationerna skall ha samma standardavvikelse.
3. Urvalen skall göras oberoende av varandra.

Analys av varianser görs för att hitta skillnader mellan olika populationer, tillexempel olika medel för gödsling. Man genomför en analys av varianser för att se om det är någon skillnad på olika typer av gödsel exempelvis. Metoden för analys av varianser (ANOVA) möjliggör för oss att jämföra tre eller flera medelvärden från olika urval som tagits från olika populationer samtidigt.
Uppdaterad
2013-04-30
Dela innehåll
Taggar
analys av varianser, anova, statistik