aktiesite.se
aktiesite.se

Analys av residualer

Analys av residualer kan göras för en multipel regressionsanalys. Analys av residualer innebär att vi testar de två sista antagandena för multipel regression.

4. Residualerna, Y-Y', är normalfördelade och har ett medelvärde om 0.
5. Successiva observationer av den beroende variabeln är okorrelerade. Om detta inte är fallet har vi autokorrelation.

Residualerna är differenserna mellan verkligt värde för den oberoende variabeln Y och det skattade värdet för den beroende variabeln Y', Y-Y'. Vi kan rita in residualerna i ett stapeldiagram och ett spridningsdiagram för att kontrollera att antagandena gällande residualerna är uppfyllda. Vi kan kontrollera autokorrelation genom att studera spridningsdiagrammet för residualerna och kontrollera att det inte finns något mönster i dessa residualer.

Analys av residualer
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
analys av residualer, statistik