aktiesite.se
aktiesite.se

Aggregerat utbud

Aggregerat utbud beskrivs i en AD-AS modell med hjälp av en AS-kurva. En AS-kurva är en rät linje med positiv lutning som beskriver sambandet mellan utbud och prisnivå när alla andra faktorer hålls konstanta.

Aggregerat utbud är det totala utbudet av produkter i ett land. Aggregerat utbud beror på prisnivån på så sätt att aggregerat utbud är högre ju högre priser det är.

Aggregerat utbud beskrivs av en AS-kurva med positiv lutning. AS-kurvan har en positiv lutning eftersom marginalkostnaderna för företagen ökar med ökad volym och företagen är endast intresserade av att sälja mer kvantitet av produkter då priserna överstiger marginalkostnaden.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
aggregerat utbud, makroteori, nationalekonomi