aktiesite.se
aktiesite.se

Aggregerad efterfrågan

Aggregerad efterfrågan beskrivs i en AD-AS modell med hjälp av en AD-kurva. En AD-kurva är en rät linje med negativ lutning som beskriver sambandet mellan efterfrågan och prisnivå när alla andra faktorer hålls konstanta.

Aggregerad efterfrågan är den totala efterfrågan på produkter i ett land. Aggregerad efterfrågan beror på prisnivån på så sätt att aggregerad efterfrågan är högre ju lägre priser det är. Aggregerad efterfrågan beskrivs av en AD-kurva med negativ lutning. AD-kurvan har en negativ lutning eftersom köpkraften minskar när priserna ökar, räntan ökar och vi lånar mindre när priserna ökar och vi importerar mera när priserna ökar.

Aggregerad efterfrågan påverkas av förväntningar, internationella faktorer, finanspolitik och penningpolitik.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
aggregerad efterfrågan, makroteori, nationalekonomi