aktiesite.se
aktiesite.se

Adverse selection

Adverse selection är ett informationsproblem och ett försäkringsproblem. Adverse selection innebär att en person med ett informationsövertag utnyttjar detta på någon annans bekostnad.

Exempel på adverse selection kan vara att de personer som vet att de har höga risker och stora skador tecknar försäkringar utan att berätta om den risk som finns. Adverse selection innebär att marknadsekonomin inte fungerar optimalt eftersom vissa blir lurade av andra. Det blir en snedvriden prisbild.
Uppdaterad
2013-04-29
Dela innehåll
Taggar
adverse selection, mikroteori, nationalekonomi