aktiesite.se
aktiesite.se

AD-AS modeller

AD-AS modeller är modeller för att bestämma bruttonationalprodukt och prisnivå samtidigt i ett land. I AD-AS modeller finns det två axlar, en vertikal med märket KPI och en horisontell med märket BNP.

KPI är konsumentprisindex som är ett mått på den genomsnittliga prisnivån i ett land. I en AD-AS modell visas aggregerad efterfrågan och aggregerat utbud för ett lands hela ekonomi. En AD-AS modell hjälper till att förklara tillväxt i möjlig BNP, inflationen och konjunkturen.

I AD-AS modeller kan man bättre förstå hur BNP och inflation förändras när vissa yttre förutsättningar förändras. Förändringar i förutsättningar ger skiftningar i den aggregerade efterfrågan och i det aggregerade utbudet.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
ad-as modeller, makroteori, nationalekonomi