aktiesite.se
aktiesite.se

Acceptanskontroll

Acceptanskontroll innebär att man tar stickprov från ett inkommande parti av enheter för att avgöra om man skall acceptera partiet eller inte. För en acceptanskontroll har man bestämt hur stor andel fel som är tillåtet, det antal fel som tillåts för ett parti kallas för kritiskt nummer eller acceptansnummer.

Acceptanskontroll innebär att man fastställer en urvalsplan där man bestämmer att "n" enheter skall väljas ut slumpmässigt från ett parti om "N" enheter. När man har undersökt "n" antal enheter jämför man antalet fel i urvalet med det kritiska numret. Om antalet fel i urvalet är större än det kritiska numret så accepteras inte partiet. Det kritiska numret benämns som "c" och om antalet fel i urvalet understiger "c" så accepteras partiet.

För acceptanskontroll finns det två möjliga beslut, att acceptera eller inte acceptera ett parti och det finns två typer av fel som kan göras, man kan acceptera ett dåligt parti och skicka tillbaka ett bra parti. Risken att acceptera ett dåligt parti kallas för konsumentrisk och risken för att inte acceptera ett bra parti kallas för producentrisk.

För att utvärdera en plan för acceptanskontroll kan man upprätta en OC-kurva. En OC-kurva visar den procentuella andelen fel på den horisontella axeln och på sannolikheten för att acceptera så många procent felaktiga enheter på den vertikala axeln. En OC-kurva utvecklas med hjälp av den binomiala sannolikhetsfördelningen.

Exempel acceptanskontrollplan:
Vi accepterar ett parti om andelen felaktiga enheter är lika med eller mindre än 5%. Varje parti består av 1000 enheter och vi gör ett urval om 20. Det kritiska värdet (c) är därför 1 (20*5%).

X = Antalet fel

Acceptera om: X ≤ 1
Acceptera ej om: X ≥ 2

Sannolikheten att acceptera ett parti med 5% fel:

P (X ≤ 1|π=0,05 och n=20) = 0,358+0,377 = 0,735

Sannolikheten att förkasta ett parti med 5% fel:

1-0,735 = 0,265

Producentrisken är i detta fall, 26,5%, med gällande acceptanskontrollplan. Sannolikheterna har hämtats från en tabell över binomial sannolikhetsfördelning för n=20 och 0,05.


Sannolikheten att acceptera ett parti med 10% fel:

P (X ≤ 1|π=0,10 och n=20) = 0,122+0,270 = 0,392 (39,2%)

Sannolikheten att acceptera ett parti med 20% fel:

P (X ≤ 1|π=0,20 och n=20) = 0,012+0,058 = 0,07 (7%)

Sannolikheten att acceptera ett parti med 30% fel:

P (X ≤ 1|π=0,30 och n=20) = 0,001+0,007 = 0,008 (0,8%)

OC-kurva skapad från ovanstående beräkningar (c=1, n=20):

OC-kurva
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
acceptanskontroll, oc-kurva, statistik