aktiesite.se
aktiesite.se

Finansiell ekonomi

Den här hemsidan handlar om finansiell ekonomi och syftar till att vara en hjälp för finansiella aktörer på de finansiella marknaderna. Innehållet på den här hemsidan inkluderar bland annat information om finansiella marknader, finansiella instrument, aktieanalys, nationalekonomi och statistik.

Finansmarknaden finns till för att man skall kunna tillgå kapital på ett effektivt sätt. På finansmarknaden finns det både köpare och säljare, privatpersoner och företag som behöver kapital och privatpersoner och företag som vill investera eller få avkastning på sitt kapital.

Företag behöver pengar för att kunna investera i maskiner, personal och marknadsföring. Dessa investeringar görs för att öka marknadsandelar och öka sin lönsamhet. Företag söker sig till den finansiella marknaden för att kunna utfärda finansiella instrument. Oftast ger företag ut aktier på aktiemarknaden. Andra vanliga finansiella instrument som företag kan utfärda är obligationer, konvertibla skuldebrev och warranter. Företag använder också finansiella instrument i sina bonussystem. Optioner och aktier kan vara bra morötter för ledande personer i företag att prestera sitt bästa.

Nya finansiella instrument utvecklas hela tiden på den finansiella marknaden för att skapa intresse hos de som sparar sina pengar på finansmarknaden. Nya finansiella instrument kan ge nya förhållanden mellan risk och avkastning. Företag använder sig också av finansiella instrument för att skydda sig mot risker. Terminer kan användas för att undvika risker för valutasvängningar exempelvis.

Dela innehåll