Aktiesite.se logotyp

Källförteckning

Här presenteras de böcker, artiklar och hemsidor som har använts som källor för att skapa och uppdatera den här hemsidan.

Lind Douglas A., Mason Robert D., Marchal William G.; "Basic Statistics for Business and Economics"; (2000); Irwin McGraw-Hill

Torssell Johnny, Nilsson Peter; "Boken om Trading - Tillämpad teknisk analys"; (1998); Börsinsikt AB

Wramsby Gunnar, Österlund Urban;"Företagets Finansiella Miljö"; (2002); Wramsby/Österlund förlag

Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger; "Economics"; (2000); Irwin McGraw-Hill

Eklund Klas; "Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin"; (1999); Prisma